پیدا

همه شب در طلبت چشم به فردا دارم ( #بنفشه_انصاری، پرتو )

درخواست حذف اطلاعات

همه شب در طلبت چشم به فردا دارم به سر هوس بوسه ی دریا دارم چو نسیم سحری مست و پریشان حالم به خ ِ خدا؛ با تو سخن ها دارم غزلی خسته درونِ دل من می خوانَد به صدای نفسش عادت بی جا دارم شده شهریورِ دل، هیزم آتشکده ها نصبِ آدم از آن همتِ حوا دارم قفسی ساختم از بهـر عذابِ دل خود، چه کنم یوسفم و میلِ زلیخا دارم زده ام رنگ خزان بر تن بازار بهار، گُهَرِ تاج جنون از سر لیلا دارم به نگاهی دل و جان پرتو چشمانت شد به طلوعی طلبِ سازش دنیا دارم #پرتو partopoem@