پیدا

بی تو از چشم پر از خون سحر می ترسم ( #بنفشه_انصاری، پرتو )

درخواست حذف اطلاعات

بی تو چشم پر از خون سحر می ترسم از خداحافظی ات وقت سفر می ترسم می روی پشتِ سرت اشک بریزم یا خاک؟! از جمله ی راستی چه خبر می ترسم #پرتو partopoem@