پیدا

دل در دلِ من نبود چون می رفتی ( #بنفشه_ انصاری، پرتو )

درخواست حذف اطلاعات

دل در دلِ من نبود چون می رفتی باز آ، که "دل در به درم" باز آید ! پرتو partopoem@