پیدا

خیلی غریبیم، ( #بنفشه_انصاری، پرتو )

درخواست حذف اطلاعات

خیلی غریبیم مث یه آهو توو صحرا مث یه ماهی قرمز تووی دسِ(ت) ننه سرما یکیمون مشتاقِ موندن اون یکی مشتاقِ دریا نمی دونم کِی می تونیم برسیم، به تهِ دنیا هر دو خسته، هر دو تشنه هر دو غرق خواب و رؤیا انگاری مُرده دلامون یخ زدیم توو ذهن برفا بیا توو ظرفِ دلامون یه نفس گریه بباریم واسِ گلدونایِ خالی یه سبد مریم بکاریم حالا دیگه وقتِ خوابه با یه بوسه روی گونه می کشم ع ِ چشاتو روی بومِ سبزِ خونه #پرتو